Startvergadering kampjaar 2020-2021

Beste leden en ouders In het bijhorende document kunnen jullie meer informatie terugvinden over het verloop van de startvergadering. Wij hebben een coronaproof concept uitgewerkt en hopen hierbij op jullie volledige meewerking. Wanneer jouw kind(eren) ziek is geweest of enkele ziektesymptomen vertoont, vragen wij jullie vriendelijk om thuis te blijven voor ieders gezondheid. Wij hopen hierbij dat jullie jullie verantwoordelijkheid hierbij opnemen. Alleen door een samenwerking tussen leiding, leden en ouders kunnen wij het nieuwe Lees meer…

Medische fiche Klein Kamp 2020

Beste leden en ouders, In bijlage kunnen jullie de medische fiche terugvinden die jullie dienen in te vullen voor de start van het kamp, gelieve deze zo volledig en correct mogelijk in te vullen. De medische fiche zal enkel worden gecontroleerd door de banleiding!  Jullie mogen de medische fiche samen met de kids-ID kaart bij aanvang van het kamp afgeven!  We willen jullie als ouder ook bedanken voor het vertrouwen dat jullie ons geven om Lees meer…

Kampboekjes Klein Kamp & Groot Kamp

Beste Leden Binnenkort is het weer zover! Dan vertrekken we weer voor 7 dagen op Klein Kamp of voor 12 dagen op Groot Kamp! Door het coronavirus zullen onze kampen er dit jaar anders uitzien. We hebben met de leiding alles uitgedokterd om dit georganiseerd te krijgen. Om een overzicht te krijgen van het aantal leden is de inschrijvingsperiode (voor beide kampen) beperkt van 1 juni 2020 tot en met 7 juni 2020! Lees dus Lees meer…

Soubry spaaractie verlengd!

Sommigen onder jullie zijn wellicht al een tijdje mee aan het sparen met de Soubry pasta actie. De actie is door het coronavirus verlengd tot en met 12 juni 2020. Ook hebben ze ons medegedeeld dat als de kampen door omstandigheden niet zouden kunnen doorgaan, we toch onze gratis pasta zullen ontvangen. Maar vooraleer het zover is moeten we eerst al onze barcodes opsturen. Dit kunnen we pas doen als we deze hebben ontvangen van jullie. Indien Lees meer…

KSA-zomer

Beste leden ouders De meimaand is in het land. Voor ons als leiding betekent dit dat we in volle voorbereiding zijn voor Klein en Groot Kamp. Ondanks het coronavirus blijven wij deze kampen toch voorbereiden. Dit op aanraden van KSA Nationaal en Jeugdwerk Vlaanderen, maar er is nog steeds onduidelijkheid. Zo valt de definitieve beslissing omtrent jeugdwerk pas eind mei. Hier wordt beslist of onze kampen eventueel mogen doorgaan. Wij met de leiding hopen uiteraard Lees meer…

Spaaractie Soubry pasta

Ieder jaar gaan we met velen op kamp, en moeten al deze maagjes gespijsd worden. Daarom doen we net als vorig jaar mee met de spaaractie van Soubry. Door mee te doen aan deze spaaractie spaar je mee voor gratis pasta op kamp. Help je ons graag? Spaar dan de barcodes die jullie op de verpakking kunnen terugvinden! Voorlopig moeten jullie nog alle barcodes van de Soubry pasta thuis verzamelen, maar geen paniek! We hebben Lees meer…