Activiteiten

Meer info over onze belangrijkste activeiten:

De eerste week van september geven we het startschot met de STARTVERGADERING. Deze wordt snel opgevolgd door onze BARBECUE tijdens het tweede weekend van september.

In de herfstvakantie gaan we op HERFSTWEEKEND.

Op een zondag in november valt het CHRISTUS-KONINGFEEST!

Tijdens de kerstvakantie is het tijd voor de KERSTZANG. We gaan in deze periode bij al onze leden, oud-leden en sympathisanten langs om hun harten te verwarmen met enkele kerstliedjes!

_____________________________________________________________________________

Wanneer de kerstzang erop zit, is het tijd om ons toe te spitsten op de kampen! Deze zijn de bekroning van ons werkjaar!!

Tijdens het PAASKAMP zullen de oudste bannen (vanaf de Knapen) zich kunnen voorbereiden op het GROOT KAMP.

De kleinste bannen (Leeuwkes, Sloebers en Jongknapen) trekken er in Juli een weekje op uit. Zij gaan allen samen op KLEIN KAMP!

Uiteindelijk is er in  augustus dan het GROOT KAMP voor de oudere bannen. Dit houdt in dat je op een lege weide toekomt en alles zelf opbouwt!

Om de twee jaar is er ook nog een TREKTOCHT voor diegenen die er geen genoeg van kunnen krijgen. We gaan dan na het Groot Kamp met de oudste bannen (vanaf de Jonghernieuwers) twee weken naar het buitenland!