Medische fiche & ongevalsverklaring

Indien jij of jouw kind medische hulp nodig heeft door een ongeval tijdens één van onze activiteiten, dan kan je een ongevalsverklaring laten invullen door de arts om (een deel van) de kosten terug te vorderen via de verzekering. Je vindt dit document hier terug.

Bij aanvang van elk kamp dient er een medische fiche van het deelnemend lid ingevuld te worden. Deze vind je hier terug.